Zijn levensloop

Op deze pagina vindt u een compacte levensbeschrijving, waarvoor gebruik gemaakt is van een artikel van de hand van Guus Smeets. Guus Smeets is oud-Inspecteur van het Muziekonderwijs in Nederland. Dit artikel alsmede een aantal andere beschrijvingen zijn met behulp van links te bereiken.

Mathieu Geelen werd op 6 juni 1933 in Sittard geboren, verhuisde als kleuter naar het aangrenzende Neerbeek en als lid van het jongenskerkkoor aldaar werd zijn grote muzikale aanleg ontdekt door de koster-organist-dirigent Eugène Solberg. Zijn tekenleraar aan het Bisschoppelijk College in Sittard zag in hem echter een toekomstig kunstschilder en vond het voor de hand liggend dat hij zich liet inschrijven aan een academie voor beeldende kunst.

Het werd dus toch muziek: het Maastrichts Conservatorium, waar Jean Soons, Louis Toebosch, Jean Franssen en Willem Hijstek zijn belangrijkste leermeesters waren. Na zijn afstuderen in 1960 werd Mathieu Geelen er benoemd als docent theoretische vakken.
Louis Toebosch heeft enkele herinneringen aan zijn leerling en later collega opgeschreven. Om deze herinneringen te lezen: Klik hier.

Verder leidde Mathieu Geelen in Neerbeek de fanfare St. Calistus, in Hoensbroek het koor Paluda, in Geleen-Kluis het koor van de Christus Koningkerk en in Sittard dat van de dekenale St. Petruskerk en ook in Sittard een jongerenkoor van het Serviamlyceum en één van het Bisschoppelijk College. Tevens was hij in die periode als leraar verbonden aan de muziekscholen in Sittard en Geleen.MG10267

Zijn grootste artistieke prestaties behaalde hij met zijn Sittards Mannenkoor,dat vele van Geelens werken uit die tijd in première bracht, al dan niet met in Limburg op hoog niveau spelende harmonieorkesten en met het professionele Limburgs Symphonie Orkest.

Van 1965 tot 1972 was Geelen directeur van de Weerter Muziekschool, waar onder zijn leiding de Weerter Oratoriumvereniging en het plaatselijke Symphonieorkest glorietijden meemaakten. Tevens was hij dirigent-organist van de dekenale St. Martinuskerk.

Na Weert accepteerde Mathieu Geelen de leiding van de Eindhovense Muziekschool, de grootste in Zuid-Nederland. Daar legde hij het accent op de nieuwbouw en op de grote lijnen van de algemene culturele activiteiten in Eindhoven. Dit laatste in goede samenwerking met de directeur van de Eindhovense Kunststichting Ben Sies.

In 1974 werd Mathieu Geelen gevraagd te solliciteren naar de functie van directeur van het Twents Conservatorium, thans ArtEZ Conservatorium Enschede.
Klik hier voor zijn CV.

Geelen bleef van 1974 tot 1989 directeur in Twente en onder zijn leiding profileerde het Twents Conservatorium zich naar buiten, zodanig dat het landelijk een begrip werd.

De toen in opkomst zijnde instrumenten als elektronisch orgel en keyboards werden door Geelen serieus behandeld, onder meer door er voor te componeren en er ook compositieopdrachten voor te verstrekken. De elektronica werd geïntegreerd aangeboden bij alle studierichtingen.

Geelen was steeds vernieuwend bezig. Ook door zijn aanstellingsbeleid kon ‘Enschede’ zich meten met gerenommeerde muziekopleidingen elders in den lande. Met andere woorden: Mathieu Geelen zette het Twents Conservatorium op de kaart.

Absoluut hoogtepunt was de realisatie van de bouw van een modern conservatorium, onder één dak met het fraaie Muziekcentrum Enschede. Trots leidde Mathieu Geelen er in 1988 Koningin Beatrix en Prins Claus rond.

Door gebruik te maken van een regeling voor directeuren van toen fuserende HBO-instellingen dacht Geelen zich na de voltooiing van de nieuwbouw geheel te kunnen wijden aan zijn grote muzikale liefde… het componeren, maar hiervoor werd hem nauwelijks tijd gegeven. In zijn woonplaats Hengelo stierf Mathieu Geelen op 6 december 1990 aan longkanker. Slechts 57 jaar oud.

Een bevlogen Componist