De stichting

De Stichting

In 2003 is besloten om de muziek van Mathieu Geelen meer in het daglicht te stellen, te laten “klinken”. Daartoe is een begin gemaakt met de opzet van de Stichting Mathieu Geelen Componist.

Logo st MGC

Op 6 april 2004 is de stichting dan een feit. Als doel was geformuleerd:

  • het inventariseren, catalogiseren, (laten) uitgeven van het door Mathieu Geelen nagelaten compositorisch werk en het op geluidsdragers toegankelijk maken daarvan;
  • het beheren van Geelens werk en in dat verband het verwerven van eigendomsrechten, BUMA- en STEMRA-rechten, auteursrechten en soortgelijke rechten, indien deze worden aangeboden;
  • het stimuleren van het uitvoeren van composities van Mathieu Geelen en het bevorderen van aandacht hiervoor.

Inmiddels is per 31 december 2013 de Stichting ontbonden. Hoewel de doelen behaald zijn kon de stichting niet verder met presentaties en uitvoeringen van de componist, mede doordat financiële middelen ontbraken.

In concreto zijn de volgende projecten uitgewerkt:

Het exact in kaart brengen van zijn gehele œuvre;
 Dit heeft geleid tot de opstelling van een geheel nieuwe oeuvrelijst, gedateerd 13 maart 2011. Deze lijst is ook op deze website gepubliceerd zie onder de knop “De œuvrelijst”. Het gehele archief is geordend. Van zes werken bleek geen muziek niet aanwezig. Van één van die zes zijn de noten nog kunnen worden achterhaald. Het archief, ruim “2 meter”, is in 2013 overgedragen aan het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag.

Het doen opnemen van werk van Geelen in programma’s van concerten;
In het jaar 2008 heeft het bestuur een groot herdenkingsconcert georganiseerd in de Stadsschouwburg in Sittard en enkele kamerconcerten in Limburg en Overijssel.

De productie van een CD met werk van Mathieu Geelen; De uitgave van een boek met onder meer Geelens levensbeschrijving, diens œuvrelijst en analyses van enkele van zijn werken;
Deze twee oorspronkelijk aparte voornemens zijn samengevoegd en op 26 maart 2011 verscheen een boek met dubbel-cd.  Informatie over deze uitgave onder “Het boek”.

Het Logo

De Stichting Mathieu Geelen Componist heeft zich naar buiten toe graag willen presenteren met een eigen logo. De keuze was gevallen op een klein maar sprekend onderdeel van een door Geelen zelf gemaakte aquarel. Voor Geelen waren naast muziek ook andere vormen van creatieve uiting een deel van zijn wezen.

 

Een bevlogen Componist